Προφίλ Επισκεπτών

Δείτε παρακάτω τα προφίλ επισκεπτών για την έκθεση CHEM // ECOLINK.

 • Στελέχη, επιστήμονες και προσωπικό εργαστηρίων βιομηχανικών εταιρειών, ιδιωτικών και ανεξάρτητων εργαστηρίων, κρατικών εργαστηρίων και εργαστηρίων κέντρων ερευνών, ινστιτούτων, πανεπιστημίων, τει και σχολών.
 • Ιδιοκτήτες, διευθυντές αγορών/προμηθειών, χημικοί, χημικοί βιομηχανίας, χημικοί μηχανικοί, βιοχημικοί, βιολόγοι, βιοτεχνολόγοι, γεωπόνοι, γεωλόγοι, κλινικοί χημικοί, περιβαλλοντολόγοι, υπεύθυνοι ποιοτικού ελέγχου, πειραμάτων και δοκιμών, καθηγητές, φοιτητές, βοτανολόγοι, νανοτεχνολόγοι, τεχνολόγοι τροφίμων, μηχανικοί, μετεωρολόγοι, ερευνητές, φυσικοί, ηλεκτρονικοί, πυρηνικοί, μεταλλειολόγοι, τεχνικοί, έμποροι.
 • Εταιρείες τροφίμων, ποτών, οίνου, μελιού, γάλακτος, γεωργίας, φαρμάκων, καλλυντικών, ιατρικών, χρωμάτων, απορρυπαντικών, καθαριστικών, νερού, λιπαντικών, πετρελαιοειδών, μετάλλου, χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, μελανιού, δερμάτων, υφασμάτων , οικοδομικών, χημικών, έρευνας & τεχνολογίας.

 • Περιφέρεις & Δήμοι
 • Βιομηχανίες, Εργοστάσια, Αγροτικές & Κτηνοτροφικές Επιχειρήσεις
 • Ξενοδοχεία
 • Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις
 • Τεχνικές, Εμπορικές & Μεταφορικές Εταιρείες
 • Δημόσιες Υπηρεσίες & Οργανισμοί
 • Νοσοκομεία
 • Περιβαλλοντικοί Φορείς
 • Πανεπιστήμια, ΤΕΙ
 • Εταιρείες Ύδρευσης & Αποχέτευσης
 • Εργαστήρια Αναλύσεων
 • Επιχειρηματίες, Τεχνικοί Διευθυντές, Περιβαλλοντολόγοι, Οικολόγοι, Χημικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Γεωπόνοι, Αρχιτέκτονες
 • Καθηγητές, Φοιτητές, Μελετητές, Σύμβουλοι & Επενδυτές.