Κατηγορίες Χορηγών

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΙΑΣ (€)
ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 25.000
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗΣ & ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗΣ  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 20.000
ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΘΕΤΩΝ 7.500
ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ 5.000
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μέγας Χορηγός Χορηγός Tηλεοπτικής & Ραδιοφωνικής Διαφήμισης Χορηγός Καταλόγου Εκθετών Χορηγός Προσκλήσεων Οργανωτών
Λογότυπο (εταιρικό) στο web site της έκθεσης για δύο χρόνια
Λογότυπο (εταιρικό) στην σελίδα αναγραφής χορηγών στον κατάλογο της έκθεσης
Αναγραφή χορηγίας σε εμφανές σημείο της έκθεσης
Αναφορά των χορηγών στα δελτία τύπου
Δωρεάν ολοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στον κατάλογο της έκθεσης εσωτερική δεξιά εσωτερική δεξιά εσωτερική δεξιά εσωτερική δεξιά
Δωρεάν παροχή περιπτέρου στην έκθεση 25m2 20m2 15m2 10m2
Αναγραφή λογότυπου στις 75.000 έντυπες & ηλεκτρονικές προσκλήσεις οργανωτών.
Αναγγελία χορηγού στην Τηλεοπτική & Ραδιοφωνική διαφήμιση