Αναλυτικές Κατηγορίες Εκθεμάτων

Παρακάτω θα δείτε όλες τις αναλυτικές κατηγορίες εκθεμάτων για την ειδική ενότητα Healthlab.

Εργαστηριακός Εξοπλισμός Ιατρικής, Φαρμάκων, Παραφαρμάκων και Κοσμετολογίας

 • Αναλυτικά, επιστημονικά, ηλεκτρονικά, διαγνωστικά και μικροσκοπικά όργανα
 • Όργανα καλλιέργειας κυττάρων, ποιοτικού ελέγχου, ομογενοποίησης και τοξικολογίας
 • Συσκευές & μικροσυσκευές ψύξης, απόσταξης, διήθησης, δοκιμών, μέτρησης & ζύγισης
 • Συστήματα ψηφιακής απεικόνισης
 • Εργαστηριακός νανοτεχνολογικός & ρομποτικός εξοπλισμός
 • Χημικά, αντιδραστήρια, ραδιοϊσότοπα
 • Εξοπλισμός υγιεινής εργαστηρίων
 • Εξοπλισμός ασφάλειας εργαστηρίων
 • Εργαστηριακά πλαστικά & γυάλινα είδη
 • Επίπλωση εργαστηρίων
 • Εργαστηριακά αναλώσιμα & προϊόντα επαγγελματικής ενδυμασίας
 • Εργαστηριακά προγράμματα software & hardware
 • Πρώτες ύλες και πειραματόζωα
 • Άλλα όργανα & συσκευές εργαστηρίων

Νέες Τεχνολογίες, Πρωτότυπα και Καινοτόμα Προϊόντα

 • Μεγάλα ή εξειδικευμένα ημεδαπά ή αλλοδαπά εργαστήρια έρευνας & ανάπτυξης φαρμακευτικών, κοσμετολογικών και ιατρικών προϊόντων
 • Ανακάλυψη και Ανάπτυξη καινοτόμων παραφαρμακευτικών, συμπληρωμάτων διατροφής και δερμοκαλλυντικών προϊόντων
 • Αποστειρωτικά, αντισηπτικά, απολυμαντικά, ψυκτικά και ιατρικά αέρια
 • Σύγχρονος εξοπλισμός παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης φαρμάκων, παραφαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής.
 • Συλλογή & διαχείριση επικίνδυνων ιατρικών & νοσοκομειακών αποβλήτων
 • Νέα προϊόντα ομοιοπαθητικής, φυτοθεραπείας & βελονισμού
 • Αναλώσιμα, προϊόντα μιας χρήσης & επαγγελματικά ενδύματα
 • Νοσοκομεία & Ιατρικά κέντρα που προσφέρουν νέες θεραπευτικές λύσεις

Εξοπλισμός & Προϊόντα Βιοεπιστημών για:

 • Βιολογική & βιοτεχνολογική ιατρική έρευνα
 • Καρδιολογική & βιοφυσική βιολογία
 • Διαγνωστική, θεραπευτική κλινική & γενετική βιολογία
 • Φαρμακευτική βιολογία & βιοτεχνολογία
 • Γεωργική και διατροφική βιολογία
 • Μοριακή, αναλυτική, χημική & συνθετική βιολογία
 • Μικροβιολογία
 • Ζωϊκή, θαλάσσια, ενεργειακή, βιομηχανική, βοτανική, νανοτεχνολογική και περιβαλλοντική βιοτεχνολογία.

Υπηρεσίες

 • Λογισμικά & συστήματα αρχειοθέτησης
 • Ινστιτούτα, κέντρα ερευνών, ιατρικές σχολές, κρατικοί οργανισμοί
 • Φορείς & εταιρείες πιστοποίησης
 • Εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου, μελετών, έντυπων & ηλεκτρονικών εκδόσεων
 • Συλλογικά επιστημονικά & συνδικαλιστικά όργανα εταιρειών
 • Συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, clusters